zakochaneniebo

449 tekstów – auto­rem jest za­kocha­neniebo.

* * *

roz­ta­pia każdą krę
na­pot­kaną pod­czas
swo­jego pobytu

dziel­nie
przedziera się
wśród krzywych
i nędznych min

nie pod­da­je się
po set­nym upadku

nie po­siada
błyszczące­go strachu
w uto­pij­nych źrenicach

za­pala światło
jedno
drugie
pięćdziesiąte czwarte

wypędzi z zapomnianych
za­kamarków karaluchy
złej samokrytyki

sa­mois­tnie ma­luje uśmiech
na twarzy
który zos­ta­je już na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 grudnia 2017, 19:01

* * *

wyr­wałam się
z kon­tek­stu życia

doświad­czyłam emocji
których nig­dy nie znałam

doz­nałam bólu
który przeszywa
każdy milimetr
mo­jej osobowości

wyszłam po­za ra­my
sa­mowol­ne­go pędu
ku nicości

to nie takie
proste

do­cenić to
co się ma 
tuż pod
zasmarkanym
nosem

wyr­wałam się z kontekstu
i zgu­biłam wątek

tak bar­dzo
chcę wrócić

o jedną myśl
o jed­no słowo
za dużo 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 grudnia 2017, 18:44

* * *

nieba przychylę
po­niosę ten ciężar
ra­zem z tobą

wi­ruję między sensem
a ni­cością istnienia

dziw­ny charakter

badziew­ne spojrzenie
na świat

pomogę
jeśli tylko
poprosisz

skoczę w ogień

pożyję za ciebie
twoimi problemami

dlacze­go

jes­tem tak
beznadziejna? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 grudnia 2017, 16:15

* * *

świat pełen barw
i two­ja pa­leta wyob­raźni

dążysz po­woli do celu
z górki masz trochę lżej
życiowa for­tu­na kołem się toczy

uważaj na dziury
w as­falcie pos­po­litości

na cza­tach stoją
tra­dyc­jo­naliści po­rażek

syg­na­lizac­ja znów zep­su­ta
przez lek­ce­ważenie

śmiało możesz pędzić
przed siebie
bez celu

żad­nych ba­rier
to two­je zasady

i nag­le stop

ja już ci nie poz­wolę
da­lej się stoczyć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 grudnia 2017, 15:45

* * *

dzień jak codzień

widzisz znów
wypłowiałe
od przemęczenia
ludzkie jednostki

sznur aut
posłusznie
cze­ka na swój sygnał

ktoś sla­lolem
przedziera się
wśród groźnie
war­czących maszyn

niebo lek­ko oburzone
za­lewa łza­mi wielkimi
jak groch

ktoś za drogowskazem
oba­la już piątą małpeczkę
za ludzkie błędy
te­go zwyczaj­ne­go dnia

niech życie
się zatrzyma

po­ra odpocząć

stoisz w bezruchu

weź głębo­ki oddech

może to właśnie
jest już ten
os­tatni raz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:56

* * *

być al­truistą
rzad­ko dziś
spo­tyka­na rzecz

wyz­być się wszystkich
zachcianek i do­god­ności
- no skądże
prze­cież to grzech

w popłochu codziennego
zachłan­ne­go bytu
ciężko o drobną
i de­likatną przysługę

usiądź kiedyś
od­pocznij

ro­zej­rzyj się
dookoła

pochłaniaj
to niewinne
piękno

i po­wiedz mi 
wtedy

czy
egoizm
ma ja­kikol­wiek
sens? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2017, 21:50

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 20:14

* * *

z całych sił
miotasz szczęściem
w nicość
i porażkę

do os­tatku sił
wal­czysz z nieufnością

wszechświat rzu­ca
kłody pod nogi

upadasz

lecz nie wiesz
czy kiedy­kol­wiek
jeszcze zdołasz
się podnieść

czas nie pomoże

prob­lem tkwi
tylko
w tobie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2017, 20:43

* * *

a gdy­by tak
zasnąć
ten kolejny
piękny raz

i wiecznie
choć przez krótką
chwilę

is­tnieć
w bezpretensjonalnym
wszechświecie

bez za­wahań
w końcu o siebie
zadbać

re­nowac­ja własnego
wypłowiałego
ja

apokalipsa
wśród osobowości 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 12:23

* * *

ug­rzęzłam po kolana

tak wiele dłoni
lecz która z nich
pomocna

jak dos­trzec nieskazitelną
prawdę i chęci

os­tatkiem sił
próbuję wyb­rnąć
z te­go sama

lo­sie
po­daj mi linę

zho­luj wynędzniałą
duszę

hu­laj mo­je życie
tyl­ko nie zgub się
wśród roz­stro­ju uczuć

amok
bezmyślność
nicość
bezsens
dno 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2016, 19:44

zakochaneniebo

Choleryczka, której lepiej nie drażnić. Zaborcza, przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawię sobie jakiś cel, zrobię wszystko aby go osiągnąć. Nie jestem zbyt wylewna, czekam aż inni zrobią pierwszy krok. gg: 46981287 :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zakochaneniebo

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 grudnia 2017, 19:56Cris sko­men­to­wał tek­st wyrwałam się z kon­tek­stu [...]

21 grudnia 2017, 19:53Cris sko­men­to­wał tek­st roztapia każdą krę na­pot­kaną pod­czas [...]

21 grudnia 2017, 19:13yestem sko­men­to­wał tek­st roztapia każdą krę na­pot­kaną pod­czas [...]

20 grudnia 2017, 19:01zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st roztapia każdą krę na­pot­kaną pod­czas [...]

20 grudnia 2017, 18:44zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st wyrwałam się z kon­tek­stu [...]

18 grudnia 2017, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st nieba przychylę po­niosę ten ciężar [...]

18 grudnia 2017, 21:02onejka sko­men­to­wał tek­st nieba przychylę po­niosę ten ciężar [...]

18 grudnia 2017, 16:33lazurowa sko­men­to­wał tek­st nieba przychylę po­niosę ten ciężar [...]

18 grudnia 2017, 16:15zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st nieba przychylę po­niosę ten ciężar [...]

17 grudnia 2017, 15:45zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st świat pełen barw i two­ja [...]