zakochaneniebo

446 tekstów – auto­rem jest za­kocha­neniebo.

* * *

świat pełen barw
i two­ja pa­leta wyob­raźni

dążysz po­woli do celu
z górki masz trochę lżej
życiowa for­tu­na kołem się toczy

uważaj na dziury
w as­falcie pos­po­litości

na cza­tach stoją
tra­dyc­jo­naliści po­rażek

syg­na­lizac­ja znów zep­su­ta
przez lek­ce­ważenie

śmiało możesz pędzić
przed siebie
bez celu

żad­nych ba­rier
to two­je zasady

i nag­le stop

ja już ci nie poz­wolę
da­lej się stoczyć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:45

* * *

dzień jak codzień

widzisz znów
wypłowiałe
od przemęczenia
ludzkie jednostki

sznur aut
posłusznie
cze­ka na swój sygnał

ktoś sla­lolem
przedziera się
wśród groźnie
war­czących maszyn

niebo lek­ko oburzone
za­lewa łza­mi wielkimi
jak groch

ktoś za drogowskazem
oba­la już piątą małpeczkę
za ludzkie błędy
te­go zwyczaj­ne­go dnia

niech życie
się zatrzyma

po­ra odpocząć

stoisz w bezruchu

weź głębo­ki oddech

może to właśnie
jest już ten
os­tatni raz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:56

* * *

być al­truistą
rzad­ko dziś
spo­tyka­na rzecz

wyz­być się wszystkich
zachcianek i do­god­ności
- no skądże
prze­cież to grzech

w popłochu codziennego
zachłan­ne­go bytu
ciężko o drobną
i de­likatną przysługę

usiądź kiedyś
od­pocznij

ro­zej­rzyj się
dookoła

pochłaniaj
to niewinne
piękno

i po­wiedz mi 
wtedy

czy
egoizm
ma ja­kikol­wiek
sens? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2017, 21:50

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 20:14

* * *

z całych sił
miotasz szczęściem
w nicość
i porażkę

do os­tatku sił
wal­czysz z nieufnością

wszechświat rzu­ca
kłody pod nogi

upadasz

lecz nie wiesz
czy kiedy­kol­wiek
jeszcze zdołasz
się podnieść

czas nie pomoże

prob­lem tkwi
tylko
w tobie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2017, 20:43

* * *

a gdy­by tak
zasnąć
ten kolejny
piękny raz

i wiecznie
choć przez krótką
chwilę

is­tnieć
w bezpretensjonalnym
wszechświecie

bez za­wahań
w końcu o siebie
zadbać

re­nowac­ja własnego
wypłowiałego
ja

apokalipsa
wśród osobowości 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 12:23

* * *

ug­rzęzłam po kolana

tak wiele dłoni
lecz która z nich
pomocna

jak dos­trzec nieskazitelną
prawdę i chęci

os­tatkiem sił
próbuję wyb­rnąć
z te­go sama

lo­sie
po­daj mi linę

zho­luj wynędzniałą
duszę

hu­laj mo­je życie
tyl­ko nie zgub się
wśród roz­stro­ju uczuć

amok
bezmyślność
nicość
bezsens
dno 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2016, 19:44

* * *

to od nas
od­chodzą światełka dusz
wznoszą się wysoko
wszechświat mają
w za­sięgu serca

ich os­tatni zim­ny dotyk
sta­wia moc­no na ziemi
os­tatnia nauka
do końca życia

po­tok łez pok­ry­wa ścieżkę
nasze­go losu
oczyszczając z kłam­stw
i brudów całego półświatka

tętnij­my życiem za nich
niech od­poczy­wają
w obłokach sfer niebieskich
na wieki przeszczęśliwi
amen 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 września 2015, 19:44

* * *

dusza walczy
skut­ki uboczne wypływają
wi­doczne w oczach innych

zgrzy­ty wśród pięknych poranków
bliz­ny na ciele
po­parze­nia na skórze
bez­dech pod­czas wie­czor­nej euforii

pob­ladła cera
zsi­niałe usta
po­wol­ne tętno

brak nieskazitelności 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2015, 11:20

upływ

upływa świat
go­ni za czasem
dos­ta­je ro­zed­my płuc
ciężko wy­dos­tać się z labiryntu

marze­nia senne
marze­nia znikome

chce­my się wydostać
z dna roztropności 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2015, 11:30

zakochaneniebo

Choleryczka, której lepiej nie drażnić. Zaborcza, przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawię sobie jakiś cel, zrobię wszystko aby go osiągnąć. Nie jestem zbyt wylewna, czekam aż inni zrobią pierwszy krok. gg: 46981287 :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zakochaneniebo

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 15:45zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st świat pełen barw i two­ja [...]

przedwczoraj, 14:06glinianababa sko­men­to­wał tek­st dzień jak codzień widzisz znów wypłowiałe [...]

14 grudnia 2017, 18:56zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st dzień jak codzień widzisz znów wypłowiałe [...]

14 grudnia 2017, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

14 grudnia 2017, 06:18Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

14 grudnia 2017, 06:09Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

13 grudnia 2017, 18:24zakochaneniebo sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

13 grudnia 2017, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

12 grudnia 2017, 21:57Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

12 grudnia 2017, 21:50zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]